Gizlilik Politikası
Bu gizlilik politikası, Artado ("Biz", "Bizim" veya "Şirket") tarafından kullanıcılarımızın gizliliğine yönelik olarak sağlanan taahhütlere dayanmaktadır. Bu politika, Artado servislerinim kullanımı sırasında hangi bilgilerin toplandığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır.
1- Toplanan Bilgiler
Artado servislerini ziyaret ettiğinizde veya kullanırken, belirli kişisel bilgileri toplayabiliriz. Bu bilgiler, e-posta adresiniz, Artado servislerini kullandığınız dil gibi tanımlayıcı bilgileri içerebilir. Bu bilgileri, Artado hesabı oluşturmak, taleplerinizi işleyebilmek veya size daha iyi bir deneyim sunabilmek amacıyla topluyoruz. Bunlarım yanında devlet veya yasama kurumları tarafından yapılan yasal istekler üzerine daha fazla bilgi toplayabiliriz.

2- Bilgilerin Kullanımı
Topladığımız kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:
- Size hizmetlerimizi sunmak ve taleplerinizi yerine getirmek.
- Sizinle iletişim kurmak ve size güncellemeler, bildirimler ve pazarlama materyalleri göndermek.
- Servislerimizi geliştirmek ve iyileştirmek için analiz yapmak.
- Yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve yasal talepleri karşılamak.


3- Bilgilerin Paylaşımı
Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayacağız, satmayacağız veya kiralamayacağız, ancak aşağıdaki durumlarda bilgilerinizi paylaşabiliriz:
- Kanunen gerektiğinde veya yasal süreçlere uymak için.
- Size hizmet sunmamızı sağlamak için hizmet sağlayıcılarımızla bilgilerinizi paylaşabiliriz.
- Size izin verdiğinizde veya talep ettiğinizde.

4- Güvenlik
Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için endüstri standardı güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Ancak, internet üzerinden iletilen verilerin veya elektronik depolamanın tamamen güvenlik garantisi veremeyeceğimizi anlamalısınız.